CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tjänstelogik som utgångspunkt för innovationer i tillverkningsindustrin

Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Lars Witell ; Bo Edvardsson ; Anders Gustavsson
Innovationsledning och kreativitet i svenska företag p. 120-129. (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-22. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 159349

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur