CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modular Supervisors for Deadlock Avoidance in Batch Processes

Michael Tittus (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proc Systems, Man and Cybernetics, San Diego, CA p. 764--769. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15932

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur