CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The early stage of implementing lean concepts into product development practice

Björn Söderberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Lise Aaboen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation ; Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Lars Trygg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
19th International Product Development Management Conference, June 18-19, Manchester, UK (1998-7374). p. 229. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: lean product development; redefinition; restructuringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-21.
CPL Pubid: 159316

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Produktion
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur