CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parallellpublicering av konferensartiklar : principer, tillämpningar och tillgänglighet i svenska publiceringsdatabaser

Jörgen Eriksson ; Margareta Fathli ; Klemens Karlsson ; Lars Kullman (Chalmers bibliotek) ; Peter Linde ; Marjatta Sikström ; Ylva Sköld
2012. - 32 s.
[Rapport]

Projektets huvudsyfte har varit att undersöka kvalitetsgranskade konferensartiklars tillgänglighet samt konferensers OA- och publiceringspolicies för att på så sätt klarlägga olika aspekter vad det gäller parallellpublicering i svenska publiceringsdatabaser. För ändamålet har projektdeltagarna undersökt ett urval konferenser och konferensartiklar via sina publiceringsdatabaser under ett specifikt tidsintervall och beskrivit dem utifrån ett gemensamt schema. Undersökningen har visat att publiceringsdatabaserna fyller en viktig funktion för att synliggöra konferenspublikationer. Vi har funnit att minst ca. 50 % av konferensartiklarna kan publiceras som post-prints i våra publiceringsdatabaser. Därför är det av stor vikt att fortsätta arbetet med att utnyttja de lokala publiceringsdatabaserna som publiceringskanal och att inte bara använda dem som ett verktyg för parallellpublicering och primärpublicerat material, som avhandlingar och rapporter, utan även som en källa framförallt för konferensartiklar ”utan hem”, som vi nu vet utgör en stor del av vårt undersökningsmaterial (ca. 15 %). Mellan 20-25 % av de undersökta artiklarna fanns i något slags öppet OA-arkiv; ca. hälften av dessa fanns i någon av projektdeltagarnas egen publiceringsdatabas. Detta talar för att den egna publiceringsdatabasen är en viktig faktor för öppen tillgänglighet. Ca. 10% av konferenserna i studien hade en uttrycklig OA-policy eller gav uttryck för en sådan genom att öppet tillgängliggöra konferensartiklar på sina konferenssajter. Ett stort problem när det gäller parallellpublicering av konferensartiklar är just bristen på information om OA-policy. Konferenspubliceringslandskapet är komplicerat och parallellpubliceringen av dokument härifrån är mycket tidskrävande. Vi skulle framför allt önska en liknande policy-resurs som SHERPA/RoMEO för konferenser. Men för närvarande finns inget annat alternativ än att lusläsa konferensernas upphovsrättsinformation till författarna och av denna försöka dra slutsatser om ev. parallellpublicering. För att underlätta framtida hantering och klassificering av konferensartiklar i svenska publicerings-databaser, framför allt med tanke på ev. framtida nationella bibliometriska analyser via SwePub, föreslås ett antal rekommendationer.

Nyckelord: Open Access, ParallellpubliceringDenna post skapades 2012-06-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 159314

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Chalmers bibliotek (1964-2017)

Ämnesområden

Biblioteks- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur