CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiple Transient Estimation Using Bootstrap and Subspace Methods

Dag Lundström (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; A.M. Zoubir
Proc. SSAP 98, Portland, OR p. 184-187. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15931

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur