CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Randomized Naming Using Wait-Free Shared Variables

Alessandro Panconesi ; Marina Papatriantafilou (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System) ; Philippas Tsigas (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System)
Distributed Computing (0178-2770). Vol. 11 (1998), 3, p. 113-124.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 1593

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System (2002-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur