CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characteristics of Bone Conducted Sound

Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Bo Håkansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Joint Meeting of the Acoustical Society of America and EAA, Forum Acusticum, Berlin, Germany (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-23.
CPL Pubid: 15928

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur