CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quasi-Narrowband Processing of Wideband Sonar Echoes

Geoffrey Shippey (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; P. Ulriksen ; Q. Liu
Proc. Fourth European Conf. on Underwater Acoustics, Rome, Italy p. 63-68. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15927

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur