CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rational Transfer Function Models for Nitrifying Trickling Filters

Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Preprints of AQUATECH '98 Conference on Application of Models in Water Management, Amsterdam, The Netherlands p. 241-248. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15926

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur