CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Holography and the Weyl anomaly

Måns Henningson (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik) ; Kostas Skenderis
Fortsch. Phys. Vol. 48 (2000), p. 125.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-06-20. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 159254

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik (1900-2005)

Ämnesområden

Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur