CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The light spectrum near the Argyres-Douglas point

Måns Henningson (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik) ; Andreas Gustavsson (Institutionen för teoretisk fysik)
Physics Letters B Vol. 463 (1999), p. 201.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-06-20. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 159252

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik (1900-2005)
Institutionen för teoretisk fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur