CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Holomorphic factorization of correlation functions in (4k+2)-dimensional (2k)-form gauge theory

Måns Henningson (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik) ; Bengt E. W. Nilsson (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Per Salomonson (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik)
Journal of high energy physics Vol. 9909 (1999), p. 008.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-06-20. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 159251

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik (1900-2005)
Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur