CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Powertrain Control Module for a Heavy Duty Truck with VGT Diesel Engine and Fixed Ratio Gearbox

Sixten Berglund ; A. Eriksson ; Jonas Fredriksson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Jan Hjälmgren
Proceedings of 4th International Symposium on Advanced Vehicle Control 1998, Nagoya, Japan p. 141-146. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15925

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur