CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A class of six-dimensional conformal field theories

Måns Henningson (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik)
Physical Review Letters Vol. 85 (2000), p. 5280.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-06-20. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 159249

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik
Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur