CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Commutation relations for surface operators in six-dimensional (2,0) theory

Måns Henningson (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik)
Journal of high energy physics Vol. 0103 (2001), p. 011.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-06-20. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 159248

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik (1900-2005)

Ämnesområden

Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur