CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The quantum Hilbert space of a chiral two form in d = 5+1 dimensions

Måns Henningson (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik)
Journal of High Energy Physics Vol. 0203 (2002), p. 021.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-06-20. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 159246

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik (1900-2005)

Ämnesområden

Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur