CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Specification Structures for Supervisory Control

Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Michael Tittus (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Anders Hellgren (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Sven-Arne Andreasson (Institutionen för datavetenskap)
Proc of WODES'98, Cagliary, Italy p. 30--35. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15921

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)
Institutionen för datavetenskap (1993-2001)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur