CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wait-free handshaking using rainbow colouring

Marina Papatriantafilou (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System) ; Philippas Tsigas (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System)
The Computer Journal (0010-4620). Vol. 43 (2000), 2, p. 130--137.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 1592

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System (2002-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur