CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rejoinder on: Sequences of regressions and their independences

Nanny Wermuth (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; K. Sadeghi
Test (1133-0686). Vol. 21 (2012), 2, p. 274-279.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: triangular systemsDenna post skapades 2012-06-19. Senast ändrad 2016-07-12.
CPL Pubid: 159196

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur