CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pre-Processing of Ground Penetrating Impulse Radar Data for Improved Detection Capability

Håkan Brunzell (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IGARSS 1998, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Seattle, WA, USA (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15919

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur