CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Database Design for Machining Cell Resource Models

Anders Hellgren (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Sven-Arne Andreasson (Institutionen för datavetenskap) ; Per Gullander (Institutionen för produktionsteknik) ; Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Preprints of the 8th IFAC/IFORS/IMACS/IFIP Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications, Rio-Patras, Greece (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15917

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)
Institutionen för datavetenskap (1993-2001)
Institutionen för produktionsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur