CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ombyggnad med omtanke om det sociala i boendets arkitektur

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Miljonprogrammet : Utveckla eller avveckla? Formas Fokuserar nr 20: Renoveringsboken: B. Johansson. Stockholm, Formas p. 179-194. (2012)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-18. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 159157

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur