CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Convolutional coding schemes for variable rate, unequal error protection, and packet data services

Sorour Falahati (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Pål Frenger (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Pål Orten (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings ACTS Mobile Communications Summit, Rhodes, Greece p. 634-639. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: error-controlDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15915

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur