CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Consuming Quality – Residential Prospects in Interdisciplinary Focus. The Fahle Maja Case

Katrin Paadam ; Sten Gromark (Institutionen för arkitektur) ; Liis Ojamäe
HEJDUK, I. K. and W. M. GRUDZEWSKI. The World Economy: Contemporary Challenges COPE Conference Singapore 2011. Warsaw, Difin SA (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-18. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 159133

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur