CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectral Analysis of Heart Rate Variability During Desflurane and Isoflurane Anesthesia

C. Widmark ; J. Olaison ; B. Reftel ; L.-E. Jonsson ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Acta Anaesth. Scand. Vol. 42 (1998), p. 204-210.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 15913

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur