CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fastigheter som gått ur tiden

Neglected properties - A tool to identify and analyze a property's resources and opportunities from a value-adding perspective

Bob Gustafsson (Institutionen för arkitektur) ; Ida Jansson (Institutionen för arkitektur)
(2012)
[Examensarbete för kandidatexamen]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-18.
CPL Pubid: 159125

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur