CPL - Chalmers Publication Library

Fastigheter som gått ur tiden

Neglected properties - A tool to identify and analyze a property's resources and opportunities from a value-adding perspective

Författare och institution:
Bob Gustafsson (Institutionen för arkitektur); Ida Jansson (Institutionen för arkitektur)
Publikationstyp:
Examensarbete för kandidatexamen
Program:
Kandidatarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
159125
Posten skapad:
2012-06-18 13:00

Visa i Endnote-format