CPL - Chalmers Publication Library

Vision Änggårdsstaden. Förvandling av Högsbo industriområde till blandstad

Vision Änggårdsstaden. Transformation of högsbo industrial area to a mixed-use neigbourhood

Författare och institution:
Klas Johansson (Institutionen för arkitektur); Per Liljenfeldt (Institutionen för arkitektur)
Publikationstyp:
Examensarbete för kandidatexamen
Program:
Kandidatarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
159123
Posten skapad:
2012-06-18 12:47

Visa i Endnote-format