CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vision Änggårdsstaden. Förvandling av Högsbo industriområde till blandstad

Vision Änggårdsstaden. Transformation of högsbo industrial area to a mixed-use neigbourhood

Klas Johansson (Institutionen för arkitektur) ; Per Liljenfeldt (Institutionen för arkitektur)
(2012)
[Examensarbete för kandidatexamen]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-18.
CPL Pubid: 159123

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur