CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A web-based course in automatic control for engineers in industry

Anders Bark (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Birgitta Kristiansson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bo Egardt (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proc of the 4th International Conference on Computer Aided Learning and Instruction in Science and Engineering (CALISCE'98), Göteborg, Sweden p. 210-215. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 15910

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur