CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Joint Estimation for Frequencies, Bearings and Array Model Errors by Simulated Annealing

J. Mao ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IASTED Int'l Conf. on Modeling and Simulation, Pittsburgh, PA (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15907

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur