CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear acoustic echo cancelation using a Hammerstein model

Lester S.H. Ngia (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Jonas Sjöberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Int. Conf. ASSP Proceeding Vol. 2 (1998), p. 1229-1232.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 15905

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur