CPL - Chalmers Publication Library

Bond Behaviour of Naturally Corroded Reinforcement in Concrete Stuctures, Experimental and Numerical Study

Författare och institution:
Eyrún Gestsdóttir (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik); Tómas Gudmundsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Serie:
Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; nr 2012:80
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Masterarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
Nyckelord:
Natural corrosion, reinforcement, concrete, anchorage, non-linear finite element method, experiments
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Ytterligare information:
Master of Science Thesis in the Master's Programme Structural Engineering and Building Performance Design
Postens nummer:
159047
Posten skapad:
2012-06-15 14:14
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format