CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bond Behaviour of Naturally Corroded Reinforcement in Concrete Stuctures, Experimental and Numerical Study

Eyrún Gestsdóttir (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Tómas Gudmundsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
(2012)
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Natural corrosion, reinforcement, concrete, anchorage, non-linear finite element method, experiments


Master of Science Thesis in the Master's Programme Structural Engineering and Building Performance DesignDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-15. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 159047