CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Generic System Architecure for Flexible Production

Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Per Gullander (Institutionen för produktionsteknik) ; Sven-Arne Andreasson (Institutionen för datavetenskap) ; Anders Adlemo (Institutionen för datorteknik)
Proc. of the First International Workshop on Intelligent Manufacturing Systems p. 245-259. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15903

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)
Institutionen för produktionsteknik (1900-2003)
Institutionen för datavetenskap (1993-2001)
Institutionen för datorteknik (1985-2001)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur