CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimering av snödjup genom analys av flervägsreflekterade GPS-signaler

Snow depth estimation through analysis of multipath GPS signals

Måns Larsson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Johan Nordevall (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Rickard Sirefelt (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Emil Staf (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
(2012)
[Examensarbete för kandidatexamen]

Sn¨o ¨ar en viktig del av den hydrologiska cykeln eftersom sn¨o binder upp stora m¨angder vatten. Det ¨ar d¨arf¨or f¨ordelaktigt att kunna estimera m¨angden sn¨o, lokalt s°av¨al som globalt. Med hj¨alp av programvaran Matlab har en automatiserbar metod utvecklats f¨or att estimera sn¨odjup genom att analysera oscillationer i SNR-data fr°an GPS-signaler. Huvudresultaten fr°an den utvecklade metoden f¨oljer trenderna hos referensdatan v¨al. F¨or en GPSstation utanf¨or Visby med referensv¨arden tagna 1,3 km bort, ber¨aknades korrelationen till n¨armare 90% medan RMS f¨or avvikelserna blev cirka 4 cm.Denna post skapades 2012-06-15.
CPL Pubid: 159021

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur