CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimering av snödjup genom analys av flervägsreflekterade GPS-signaler

Snow depth estimation through analysis of multipath GPS signals

Måns Larsson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Johan Nordevall (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Rickard Sirefelt (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Emil Staf (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
(2012)
[Examensarbete för kandidatexamen]

Snö är en viktig del av den hydrologiska cykeln eftersom snö binder upp stora mängder vatten. Det är därför fördelaktigt att kunna estimera mängden snö, lokalt såväl som globalt. Med hjälp av programvaran Matlab har en automatiserbar metod utvecklats för att estimera snödjup genom att analysera oscillationer i SNR-data från GPS-signaler. Huvudresultaten från den utvecklade metoden följer trenderna hos referensdatan väl. För en GPSstation utanför Visby med referensvärden tagna 1,3 km bort, beräknades korrelationen till närmare 90% medan RMS för avvikelserna blev cirka 4 cm.Denna post skapades 2012-06-15. Senast ändrad 2017-07-31.
CPL Pubid: 159021

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur