CPL - Chalmers Publication Library

Estimering av snödjup genom analys av flervägsreflekterade GPS-signaler

Snow depth estimation through analysis of multipath GPS signals

Författare och institution:
Måns Larsson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik); Johan Nordevall (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik); Rickard Sirefelt (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik); Emil Staf (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
Publikationstyp:
Examensarbete för kandidatexamen
Program:
Kandidatarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Sn¨o ¨ar en viktig del av den hydrologiska cykeln eftersom sn¨o binder upp stora m¨angder vatten. Det ¨ar d¨arf¨or f¨ordelaktigt att kunna estimera m¨angden sn¨o, lokalt s°av¨al som globalt. Med hj¨alp av programvaran Matlab har en automatiserbar metod utvecklats f¨or att estimera sn¨odjup genom att analysera oscillationer i SNR-data fr°an GPS-signaler. Huvudresultaten fr°an den utvecklade metoden f¨oljer trenderna hos referensdatan v¨al. F¨or en GPSstation utanf¨or Visby med referensv¨arden tagna 1,3 km bort, ber¨aknades korrelationen till n¨armare 90% medan RMS f¨or avvikelserna blev cirka 4 cm.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Naturresursteknik ->
Annan naturresursteknik ->
Miljöteknik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
159021
Posten skapad:
2012-06-15 09:48

Visa i Endnote-format