CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modular Control for Avoiding Deadlock in Batch Processes

Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Michael Tittus (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proc WBF Meeting of the Minds, Baltimore, USA (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15902

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur