CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Control Design for Integrator Hybrid Systems

Michael Tittus (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bo Egardt (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
IEEE Transactions on Automatic Control Vol. 43 (1998), 4, p. 491-500.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 15901

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur