CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Soft multiuser decoding for vector quantization over a CDMA channel

Mikael Skoglund (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Transactions on Communications Vol. 46 (1998), 3, p. Pages 327-337.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: error-control, cdmaDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15900

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur