CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distributed Long-Lived List Coloring: how to dynamically allocate frequencies to cellular networks

Naveen Garg ; Marina Papatriantafilou (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System) ; Philippas Tsigas (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System)
Wireless Networks (1022-0038). Vol. 8 (2002), 1, p. 49-60.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 1590

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System (2002-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur