CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On schemes for multirate support in DS-CDMA systems

Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Journal on Wireless Personal Communications, Kluwer Academic Publishers Vol. 6 (1998), 3, p. 265-287.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cdma, error-controlDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15899

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur