CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Review - Active Shape Models - Part II: Image Search and Classification

Rafeef Abu-Gharbieh (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Ghassan Hamarneh (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Tomas Gustavsson (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys)
Proceedings of the Swedish Symposium on Image Analysis (SSAB). Uppsala, Sweden (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-06-13.
CPL Pubid: 15898

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur