CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Miniaturized Artificial Mastoid using a Skull Simulator

Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Bo Håkansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Scandinavian Audiology Vol. 27 (1998), 2, p. 67-76.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-23.
CPL Pubid: 15895

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur