CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of Facial Features Using a Range Camera Technique

K. Strömland ; Y. Chen ; G. Michael ; E. Svensson ; Tomas Gustavsson (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys)
Scand. J. of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery Vol. 32 (1998), p. 91-96.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15894

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur