CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sequential Decoding for Wireless Communications

Pål Orten (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings FRAMES Long Term Workshop, Göteborg, Sweden p. 135-139. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: error-controlDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15892

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur