CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Movement Kinetics: A Versatile Graphical System for Interactive Analysis

N. Hosseini ; H. Yang ; V. Huang ; B. Johnels ; Torsten Olsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik)
XIIth International Symposium on Parkinson's Disease, London, UK (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 15886

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur