CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Glutamate Induced Astroglial Swelling

E. Hansson ; F. Blomstrand ; Siamak Khatibi (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Torsten Olsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik)
On Astrocytes and Glutamate Neurotransmission -- New Waves in Brain Information Processing, editor E. Hansson and T. Olsson and L. Rönnbäck, edition 8 p. 155-187. (1997)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 15885

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur