CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mutual Coupling in Antenna Arrays 2011

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; H. T. Hui ; A. Bialkowski
International Journal of Antennas and Propagation (1687-5869). p. Art. no. 715138. (2012)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-06-12. Senast ändrad 2016-08-22.
CPL Pubid: 158844

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur