CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calcium Wave Communication within the Astroglial Network via Gap Junctions

F. Blomstrand ; Siamak Khatibi (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; H. Muyderman ; Torsten Olsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; L. Rönnbäck
On Astrocytes and Glutamate Neurotransmission -- New Waves in Brain Information Processing, editor E. Hansson and T. Olsson and L. Rönnbäck, edition 7 p. 121-153. (1997)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 15884

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur