CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Glutamate Induced Astroglial Swelling -- Methods and Mechanisms

E. Hansson ; F. Blomstrand ; Siamak Khatibi (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Torsten Olsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; L. Rönnbäck
Brain Edema X. Acta Neurochir. Suppl. 70, editor H.E. James and A. Baethmann and A. Marmarou and L.F. Marshall and H.-J. Reulen p. 148-151. (1997)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 15882

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur