CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Object Recognition and Motion Estimation via Joint Segmentation and B-spline Contour Modeling

Irene Y.H. Gu (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Vasile Gui
Proc. SSAB'97, Sweden p. 41-48. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15880

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur