CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Glutamate Induced Astroglial Swelling -- Methods and Mechanics

E. Hansson ; F. Blomstrand ; Siamak Khatibi (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Torsten Olsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; L. Rönnbäck
16th ISN/28th ASN Meeting, Boston, MA, USA Vol. 6 (1997), p. 125.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 15878

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur