CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Object Tracking and Motion Estimation from Image Sequence Using B-Spline

Irene Y.H. Gu (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling) ; T. Tjahjadi
Proc. IEEE UK Symposium on TFTS'97, UK p. 41-44. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15876

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur